De vier evangeliën – schema

Very simple: links de tijdlijn. En dan ziet u hoe het ‘vanaf ca. 30′ (het jaar van Jezus’ dood) de evangeliën groeien… de lijnen geven de invloeden/afhankelijkheden aan van de verschillende verzamelingen. Ook wordt duidelijk dat de evangeliën – hoewel vooraan geplaatst in het Nieuwe Testament – later op schrift zijn gesteld dan de brieven van Paulus.