Het christendom (historisch)

Over het christendom valt veel te vertellen. Ondoenlijk dus om dat even op een website samen te vatten. Wat moet er in elk geval gezegd worden?

  • Natuurlijk moet er iets over het ‘heilige boek‘: de Bijbel verteld worden. Als u het boek niet kent: hier een link naar een kleine bijbelgids.
  • Ook kan de centrale persoon niet ontbreken: Jezus (aka Christus). Meer hierover in de hoofdrubrieken.
  • Wat het kerkhistorische luik betreft heb ik gemeend dat het misschien nuttig is om die eens met andere (of andermans) ogen te bekijken, d.w.z. niet vanuit het latere christendom, maar vanuit de toenmalige context. Drie opstellen die drie verschillende periodes van het christendom op drie verschillende manieren benaderen. De links ernaar ziet u rechts in het menu. En voor het geval u ze niet ziet, hier zijn ze ook:
    1. Christen-zijn in een hellenistische wereld (tot ca. 300) : een schets van de manier waarop men in de Grieks-romeinse wereld ‘religie’ beleefde en hoe het christendom daar wel en niet in past.
    2. Het christendom als staatsgodsdienst (ca. 300- ca. 800) : een snelle schets wat de komst van het christendom als religie met een universele claim (zowel geografisch als inhoudelijk) in West-Europa teweegbrengt.
    3. West-Europa krijgt een christelijke kleur (ca. 800 e.v.): Enkele lijnen worden doorgetrokken, m.n. gericht op het syncretistische karakter van de ‘christelijke’ cultuur en hoe dat eigenlijk niet meer dan logisch/natuurlijk is.